Programma

uniek2

Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2014

1. Bezuinigen op de bureaucratie, niet op de burger

Waarom bezuinigt de gemeente niet op haarzelf?
In het woordenboek staat dat bezuinigen minder uitgeven betekent, maar als de overheid bezuinigt lijkt dit toch vooral lastenverzwaring te betekenen. De burger draait er weer voor op, dus wij stellen voor dat dit keer de ambtenaren zelf aan de beurt zijn. Het moet afgelopen zijn met lastenverzwaringen voor de bevolking. Wij zijn hard voor het bestuur, en hebben een hart voor de burger!

2. Zo snel mogelijk afschaffen van de Erfpacht en OZB

Er is geen enkel argument waarom woningbezit gestraft moet worden met een belasting
De erfpacht en de OZB zijn de melkkoe van de lokale overheid waarbij de opbrengsten naar  de algemene middelen gaan.  Er is geen enkele relatie tussen opbrengsten en uitgaven en we zien geen enkel doel dat gediend wordt met deze lasten. De Libertarische Partij Amsterdam wil daarom dus zo snel mogelijk de erfpacht en OZB afschaffen.

3. Meer Amsterdam, minder Den Haag en Brussel!

Amsterdammers weten zelf wat het beste voor hun stad is
Amsterdamse bestuurders bepaalden ooit het beleid in Amsterdam en Amsterdammers leefden in de meest vrije stad van de wereld. Tegenwoordig wordt te veel in Den Haag of Brussel bepaald.  De gemeente Amsterdam is vooral uitvoerder van dat beleid en verantwoordelijk voor het resultaat. Dit is een geval van wel de lasten, niet de lusten. Amsterdammers moeten weer baas worden in hun eigen stad en daarom pleit de Libertarische Partij Amsterdam voor meer gemeentelijke autonomie.

4. Een veilig Amsterdam

Er is geen plaats voor intolerantie
De Libertarische Partij vindt dat de nadruk bij geweldsmisdrijven dient te liggen en niet bij het halen van bonnenquota. De focus dient te liggen bij het beschermen van lijf en eigendom, Amsterdammers moeten er zeker van kunnen zijn dat wat van hun is goed beschermd wordt. Van belang is dat Amsterdammers ten alle tijde de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn, zonder een ander persoon daarbij te beschadigen. Amsterdam staat bekend om haar diversiteit en tolerantie, hierbij is geen plaats voor intolerantie. Tegen geweld en diefstal  dient  krachtig te worden opgetreden.

5. Gunstig klimaat voor ondernemers

Ondernemers worden nu behandeld als lastpakken
Ondernemers zijn de motor van de Amsterdamse economie, maar de gemeente staat deze hardwerkende Amsterdammers in de weg met talloze verstikkende regels. De Libertarische Partij pleit voor eenvoud en helderheid: minder regels, eenvoudigere vergunningen, lagere belastingen en een ruime winkeltijdenwet. Geef bedrijven de ruimte om de Amsterdamse economie weer op gang te krijgen. De ondernemer moet zich in Amsterdam welkom voelen en niet als een lastpak worden behandeld!

6. Geen megalomane projecten

Geen geld van de burgers meer in bodemloze putten
De Noord-Zuidlijn is een zwart gat waarvan de bouwkosten nooit terug verdiend zullen worden, het Stedelijk Museum werd voor een vermogen verbouwd, maar krijgt jaarlijks nog bijna €12 miljoen aan subsidie en het Rijksmuseum was langer dicht bij de verbouwing dan bij de bouw. Wij zien veel te veel geldverslindende prestigeprojecten en veel te weinig gezond verstand. Overmoedige prestigeprojecten behoren simpelweg niet tot de kerntaken van onze gemeente en de burger kan zijn geld wel beter besteden. De Libertarische Partij is dan ook tegen de plannen voor de verbouwing van het Leidseplein en andere prestigeprojecten die ten koste gaan van de Amsterdammers.

7. Vrije schoolkeuze

Amsterdammers moeten hun kinderen de toekomst kunnen geven die zij verdienen
Het postcodebeleid dwingt ouders en kinderen tot een schoolkeuze in de buurt waar zij wonen. Schoolkeuze wordt niet langer bepaald op basis van kwaliteit, maar op basis van de beurs van de ouders. Buurten met goede scholen zullen steeds duurder worden en buurten met slechte scholen steeds goedkoper. Ouders willen namelijk het beste voor hun kind en zullen in een buurt een huis kopen of huren waar hun kind de beste toekomst heeft. Dit zorgt op termijn juist voor de scheiding die dit beleid probeerde tegen te gaan. Daarom is de Libertarische Partij tegen het postcodebeleid, zodat elke ouder zijn kind de toekomst kan geven die het verdient.

8. Een einde aan hinderlijke regeltjes

Stop met het pesten van de burger
De Libertarische Partij pleit voor een tolerante opstelling jegens iedereen die geen overlast veroorzaakt. Wij hebben het niet zo op betutteling en bemoeienis. Strikte handhaving van het rookverbod? Overmatige snelheidscontroles op de ringweg? Repressief lastigvallen van coffeeshops en cafés? Talloze vergunningen voor iedere kleine verbouwing? De gemeente heeft wel belangrijker dingen te doen, vindt u niet? Voor ons geldt: veroorzaakt u geen problemen, dan maakt de gemeente geen problemen voor u. Burgers en bedrijven moeten niet getreiterd worden met hinderlijke regelzucht.

9. Een vrije woningmarkt

De gemeente doet een stap opzij
Amsterdammers hebben grote moeite om betaalbare woonruimte te vinden. Door het huidige overheidsbeleid wordt de middenklasse Amsterdam uitgejaagd wat niet ten goede komt aan de samenleving. De gemeente moet de huur, koop en bouw van woningen niet in de weg staan. Bestemmingsplannen moeten vrijer worden zodat bestemmingen makkelijker veranderd kunnen worden. Een kantoorpand moet veel makkelijker kunnen veranderd in een woning of hotel en omgekeerd. Nieuwbouwprojecten moeten makkelijker kunnen worden opgestart met meer aandacht voor particulier opdrachtgeverschap. De Libertarische Partij is voor een vrije en betaalbare woningmarkt!

10. Een keuze voor principes, niet voor het pluche!

Als principiële partij onderscheiden wij ons van alle anderen
Onze politieke houding is gebaseerd op de libertarische filosofie. Dit betekent dat wij geen beleid zullen steunen dat leidt tot meer regels en minder vrijheid. Wij staan pal voor de rechten van ieder individu. Of het gaat om persoonlijke of economische vrijheid gaat, maakt voor ons niet uit. Die twee zijn voor ons aspecten van hetzelfde ideaal. De Libertarische Partij is in die zin vooral een burgerrechtenbeweging, die de vorm van een politieke partij aanneemt om via die weg uw rechten te verdedigen. Zijn wij dromers? Ja. En daar schamen wij ons geen moment voor. Politiek opportunisme zien we al veel te veel. Durf idealen te hebben!