Like ons!

Zoeken

Vervang de Dagobert Duck taks door een Donald Duck korting

Vervang de Dagobert Duck taks door een Donald Duck korting

Onlangs presenteerde de FNV het plan om de zogeheten ‘Dagobert Duck taks’ in te voeren. Deze taks houdt in dat de rijken meer belastingen moeten betalen over hun vermogen en dat de overheid de verwachte meeropbrengsten gaat herverdelen over de economie. Daarmee zal volgens de FNV de kloof tussen arm en rijk verkleind worden. Emile Roemer deed later nog een duit in het zakje met zijn oproep tot een links verbond. Een degelijke onderbouwing van hoe, wat en waarom werd echter niet gegeven. Dit wekt bij mij geen verbazing want een extra vermogenstaks is niet alleen overbodig, maar ook ineffectief en immoreel. Als de FNV en SP pretenderen voor de minder bedeelden op te komen, waarom pleiten ze dan niet voor een belastingverlaging op arbeid? Ik stel daarom de Donald Duck korting voor: een verlaging van de belasting op arbeid voor alle schijven. Daar is immers iedereen bij gebaat, met name de mensen waar de FNV en de SP zogenaamd voor opkomen.

Waarom de Dagobert Duck taks overbodig is

Eigenlijk is het opmerkelijk dat een dergelijke taks in het nieuws komt want…hij bestaat immers al! In Nederland kennen wij een progressief belastingstelsel. Op arbeid is de getrapte belastingvoet al tientallen jaren geleden in het leven geroepen. Op vermogen boven een bepaalde (en overigens lage) grens is de belasting tegenwoordig hoger dan de spaarrente. En wat te denken van successiebelasting? Het aantal soorten belastingen in Nederland is enorm en de tarieven zijn hoog.

Immoreel

Wie is in de positie om te bepalen dat er geen kloof hoort te zijn tussen arm en rijk? Het is toch logisch dat iemand die 40+ uur in de week werkt meer geld overhoudt dan iemand die niet werkt?. Een kloof impliceert dat er maar twee groepen aanwezig zijn in de maatschappij: arm en rijk. Dit is zwart-wit denken op hoog politiek niveau. De ‘wij versus zij’ manier van hokjesdenken is erg populistisch, tracht tweespalt te zaaien en bevoordeelt specifieke belangen ten koste van een ander. En wat is arm en wat is rijk? Vergeet niet dat een belasting op vermogen geld kan treffen waar in sommige gevallen al meerdere malen eerder belasting over is geheven.

Bovenal ineffectief

Het is een logisch economisch gevolg dat het verhogen van de vermogenstaks de kapitaalvlucht zal aanwakkeren. In Frankrijk hebben we kunnen zien wat de gevolgen waren toen Francois Hollande een Dagobert Duck taks invoerde; veel Fransen vluchtten met hun kapitaal naar plekken als London en New York. Dit resulteerde in juist minder belastinginkomsten en een nieuwe klap voor de toch al fragiele Franse economie. De mensen die moesten profiteren van de belastingverhoging werden ironischerwijs juist het slachtoffer. Het lijkt me niet handig als Nederland in een dergelijke lose-lose situatie verzeild raakt. Verder geloof ik niet zo in de naïeve retoriek dat de overheid wel even het geld ‘terug in de economie pompt’. Integendeel, er verdwijnen miljarden aan belastinggelden in allerlei megalomane projecten zonder dat politici daar verantwoording voor hoeven af te leggen (ICT, windmolens, Fyra treinen, noem maar op).

Welke belangen dient de FNV eigenlijk?

Naast het feit dat de Dagobert Duck taks een overbodig, immoreel en ineffectief idee is, doen de boodschappers mijn wenkbrauwen nogal fronsen. De FNV is toch een club die opkomt voor de bakker om de hoek, de verpleger, de timmerman, enzovoorts? Wat hebben deze mensen nou aan een belastingverhoging voor diegene die het wellicht wat breder hebben? Als de FNV echt voor hun belangen wil opkomen verwacht ik dat ze inzetten op een belastingverlaging i.p.v. een verhoging. Het is al met al een nogal opmerkelijk initiatief: een die de vraag doet rijzen welke belangen de FNV eigenlijk nastreeft.

Het pleidooi voor een Donald Duck korting

Om in Duckstad terminologie te blijven opper ik het idee van de Donald Duck korting: verlaging van de belasting op arbeid voor alle schijven. Dat is wel zo moreel; iedereen is hier immers bij gebaat en met name de mensen die het financieel moeilijk hebben (veel leden van de FNV bijvoorbeeld). Zij kunnen helemaal een belastingverlaging gebruiken, in plaats van een op jaloezie gebaseerde belastingverhoging op anderen. Verder is het een uniek voorstel; belastingverlagingen komen in Nederland helaas nauwelijks voor. Het is dus hoog tijd om de trend te keren. Ten derde is het naar mijn mening de enige manier om de economie de ruimte te gunnen om echt te kunnen groeien. Laat mensen het geld behouden waarvoor ze hard hebben gewerkt. Tevens zal een lagere belasting op arbeid de prikkel om te gaan werken alleen maar doen toenemen.

De FNV kan dus het Dagobert Duck idee maar beter bewaren voor in stripvorm, en datgene doen wat logischerwijs van hen mag worden verwacht; zorgen voor belastingverlagingen.

Sujan Lahiri was kandidaat voor de Libertarische Partij Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

0 Reacties uitgeschakeld voor Vervang de Dagobert Duck taks door een Donald Duck korting 1088 28 oktober, 2014 LP Amsterdam, Visie oktober 28, 2014

Facebook Comments

comments powered by Disqus

LP Amsterdam op social media

Like ons!

Doneer nu!

Steun de campagne voor een vrij en welvarend Amsterdam. Elk bedrag telt!

Rekening: ING 9430399
IBAN: NL14INGB0009430399
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Libertarische Partij
Onder vermelding van: Afdeling Amsterdam

Donate Bitcoin

Nieuwsbrief

YouTube Kanaal