Like ons!

Zoeken

“Laissez faire” (Jacques Bonhomme, 11-15 Juni, 1848)
Posted by

“Laissez faire” (Jacques Bonhomme, 11-15 Juni, 1848)

Laissez faire! Om misverstanden te voorkomen, begin ik met te zeggen dat laissez faire hier wordt gebruikt voor eerlijke praktijken. De Staat is juist ingesteld om oneerlijke praktijken te voorkomen.

Dit gesteld zijnde, wat betreft praktijken die op zich onschuldig zijn, zoals arbeid, handel, onderwijs, vereniging, bankieren, etc.., zal toch een keuze moeten worden gemaakt. De Staat moet of iets laten gebeuren, of juist voorkomen dat het gebeurt.

Als zij iets laat gebeuren, zullen we vrij zijn en op economische wijze worden geregeerd, want niets is goedkoper dan laissez faire.

Als zij iets voorkomt, wee onze vrijheid en onze beurs. Wee onze vrijheid, want iets voorkomen is onze handen binden. Wee onze beurs,  want om iets te voorkomen zijn ambtenaren nodig en ambtenaren kosten geld.

Socialisten zullen hierop antwoorden: “Laissez faire! Wat een ramp!” – En waarom dan alstublieft? – “Want als u mensen hun gang laat gaan, zij kwaad zullen verrichten en in strijd met hun eigenbelang zullen handelen. Het is goed dat de Staat hen leidt”.

Dat is belachelijk! U heeft dermate vertrouwen in de menselijke wijsheid dat u het algemeen kiesrecht en een bewind van allen door allen wenst, en vervolgens, verklaart u deze zelfde mensen, die u geschikt acht anderen te regeren, ongeschikt om zichzelf te regeren!

Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat (1801-1850), Frans econoom en klassiek-liberaal filosoof, bekend om onder meer zijn werken “De Wet” (La Loi) en “Wat men ziet, en wat men niet ziet” (Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas), gaf gedurende enkele weken een revolutionair krantje uit, de “Jacques Bonhomme” (“Jan met de pet”). De artikelen waren gericht op de gewone arbeider om hem te waarschuwen tegen de gevaren van het socialisme. Ze waren kort en konden snel worden gelezen op straat, waar zij werden uitgedeeld aan voorbijgangers (aldus David Hart).

Dit was een artikel uit dat krantje dat ik (vrij) vertaald heb aan de hand van de Franse teksten en Engelse vertalingen beschikbaar op libertyfund.org. Mocht iemand een goede bron kennen voor Nederlandse vertalingen, ik hou mij aanbevolen. Ik hoop dat je hebt genoten van de tijdloze wijsheden van deze grote liberaal.

0 Reacties uitgeschakeld voor “Laissez faire” (Jacques Bonhomme, 11-15 Juni, 1848) 1376 17 februari, 2013 Leestip, Liberalisme, Libertarisme, Visie, Vrijheid februari 17, 2013
avatar

About the author

Kader el Oufir is geboren in 1972, zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Hij groeide op in Marokko, België en vanaf 1986 in Nederland. Hij studeerde Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Kader is gehuwd, vader van twee zonen Farouk (2007) en Kamil (2011) en woont met zijn gezin in Amsterdam. Hij verdiepte zich vanaf 2003 in het Libertarisme en sloot zich in 2012 aan bij de Libertarische Partij.

View all articles by Kader el Oufir

Facebook Comments

comments powered by Disqus

LP Amsterdam op social media

Like ons!

Doneer nu!

Steun de campagne voor een vrij en welvarend Amsterdam. Elk bedrag telt!

Rekening: ING 9430399
IBAN: NL14INGB0009430399
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Libertarische Partij
Onder vermelding van: Afdeling Amsterdam

Donate Bitcoin

Nieuwsbrief

YouTube Kanaal