Like ons!

Zoeken

“Vrijheid” (Jacques Bonhomme, 11-15 juni 1848)
Posted by

“Vrijheid” (Jacques Bonhomme, 11-15 juni 1848)

Ik heb veel meegemaakt, veel gezien, veel geobserveerd, veel vergeleken en onderzocht, en kom tot de volgende conclusie:

Onze voorouders hadden gelijk om VRIJHEID na te streven, en dat zouden wij ook moeten doen.

Niet dat vrijheid geen nadelen kent,  immers alles heeft nadelen. Maar om deze nadelen als argument tegen vrijheid gebruiken, is als tegen een man gevangen in het moeras zeggen: stap er niet uit, want dat zal je niet lukken zonder enige inspanning.

Men kan wensen dat er slechts één religie in de wereld zou zijn, mits het de ware is. Maar waar is de onfeilbare autoriteit, die het ons zal opleggen? Zo lang die zich niet laat zien,  laten we de vrijheid van onderzoek en van geweten handhaven.

Het zou een goede zaak zijn als de beste onderwijsmethode universeel zou worden aanvaard. Maar wie kent deze en op grond waarvan? Laten we daarom vrijheid van onderwijs eisen.

Men kan droevig worden van auteurs die genoegen scheppen in het aanwakkeren van boze passies. Maar de pers aan banden leggen is zowel de waarheid als de leugen aan banden leggen. Laten we daarom nooit toestaan dat de persvrijheid wordt vernietigd.

Helaas moet de mens hard werken om zijn brood te verdienen. Het zou beter zijn als de Staat iedereen zou voeden, maar dat is onmogelijk. Laten we in ieder geval de vrijheid om te werken hebben.

Mensen kunnen meer uit hun talenten halen door met elkaar samen te werken. Maar er zijn oneindig veel samenwerkingsvormen, en welke is de beste? Laten we niet het risico lopen dat de Staat ons de slechtste oplegt, laten wij met vallen en opstaan de juiste zoeken. Laten we daarom de vrijheid van vereniging eisen.

Een volk kan op twee manieren iets verkrijgen. De eerste is door het te produceren. De tweede is door iets anders te produceren en dit te ruilen. Deze optie hebben is zeker beter dan het niet te hebben. Laten wij daarom de vrijheid om te handelen opeisen.

Ik meng me in het publieke debat, ik probeer door te dringen tot de menigte om alle vrijheden te prediken, die tesamen vrijheid vormen.

Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat (1801-1850), Frans econoom en klassiek-liberaal filosoof, bekend om onder meer zijn werken “De Wet” (La Loi) en “Wat men ziet, en wat men niet ziet” (Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas), gaf gedurende enkele weken een revolutionair krantje uit, de “Jacques Bonhomme” (“Jan met de pet”). De artikelen waren gericht op de gewone arbeider om hem te waarschuwen tegen de gevaren van het socialisme. Ze waren kort en konden snel worden gelezen op straat, waar zij werden uitgedeeld aan voorbijgangers (aldus David Hart).

Dit was een artikel uit dat krantje dat ik (vrij) vertaald heb aan de hand van de Franse teksten en Engelse vertalingen beschikbaar op libertyfund.org. Mocht iemand een goede bron kennen voor Nederlandse vertalingen, ik hou mij aanbevolen. Ik hoop dat je hebt genoten van de tijdloze wijsheden van deze grote liberaal.

2 Reacties uitgeschakeld voor “Vrijheid” (Jacques Bonhomme, 11-15 juni 1848) 1366 10 februari, 2013 Leestip, Liberalisme, Libertarisme, Visie, Vrijheid februari 10, 2013
avatar

About the author

Kader el Oufir is geboren in 1972, zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Hij groeide op in Marokko, België en vanaf 1986 in Nederland. Hij studeerde Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Kader is gehuwd, vader van twee zonen Farouk (2007) en Kamil (2011) en woont met zijn gezin in Amsterdam. Hij verdiepte zich vanaf 2003 in het Libertarisme en sloot zich in 2012 aan bij de Libertarische Partij.

View all articles by Kader el Oufir

Facebook Comments

comments powered by Disqus

LP Amsterdam op social media

Like ons!

Doneer nu!

Steun de campagne voor een vrij en welvarend Amsterdam. Elk bedrag telt!

Rekening: ING 9430399
IBAN: NL14INGB0009430399
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Libertarische Partij
Onder vermelding van: Afdeling Amsterdam

Donate Bitcoin

Nieuwsbrief

YouTube Kanaal